Забезпечення гендерної рівності

Забезпечення гендерної рівності

Відповідно до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації гендерної політики на період до 2021 року, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.-4.2019 №330 складеного відповідно до інтеграції Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію віх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року, Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, в Державній установі "Рівненська академія патрульної поліції" затверджено Наказ №194 від 30.12.2020 "Про затвердження Стратегії впровадження гендерної рівності" на період 2021-2025 роки.