Результати роботи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю

Результати проведеного у 2021 році оцінювання роботи в Державній установі «Рівненська академія патрульної поліції»

На виконання доручення МВС від 02.12.2021 № 209/37 «Про організацію проведення оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю», протягом грудня 2021 року в Державній установі «Рівненська академія патрульної поліції» (далі – Академія) проведено оцінювання роботи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю.

Оцінювання здійснювалося відповідно до Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 11.04.2018 № 294, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.04.2018 за № 496/31948, шляхом надання письмових відповідей на тестові завдання.

Результати оцінювання узагальнювалися постійно діючою робочою групою, утвореною наказом Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції» від 30.12.2021 № 184 (з числа представників структурних підрозділів Академії, а також та громадського об’єднання, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю).В оцінюванні роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю брали участь начальник Академії та 5 працівників структурних підрозділів Академії.

За результатами оцінювання загальний середній бал по Академії склав 14 (якщо за результатами оцінювання роботи суб’єктів оцінювання загальна оцінка становить більше ніж 25 балів, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю вважається неповним).

Станом на 31.12.2021 в Академії працювало 91 особа (45 атестованих та 46 цивільних працівників), з яких 3 особи з інвалідністю (ІІІ група інвалідності), що загалом відповідає законодавчому нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (чотири відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік). 

В Академії цей показник становить 4 відсотки!