Leadership

Zoya Vasylivna Variychuk

Zoya Vasylivna Variychuk

Head of the State institution "Rivne Police Patrol Academy" Lieutenant Colonel of the Police
Rivne Academy of Patrol Police
Rivne Academy of Patrol Police
Taras Vladimirovich Kovalchuk

Taras Vladimirovich Kovalchuk

Deputy Head of the State Institution "Rivne Police Patrol Academy" Lieutenant Colonel of the Police
Sergey Nikolaevich Gordiychuk

Sergey Nikolaevich Gordiychuk

Deputy Head of the State Institution "Rivne Police Patrol Academy"