Відділення організації навчання

Керівництво


Лісковська Марія Василівна
завідувач відділення організації навчання

До основних напрямів діяльності підрозділу належать:

  • організація освітнього процесу, обрання форм та методів навчання; розроблення освітньої програми, робочих навчальних планів і програм на основі Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, визначення варіативного компоненту змісту професійної (професійно- технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;
  • розроблення правил прийому слухачів на навчання відповідно до нормативних документів у галузі освіти та вимог Міністерства внутрішніх справ України;
  • побутове обслуговування слухачів;
  • організація підвищення кваліфікації або стажування викладацького складу Академії на підприємствах, в установах, організаціях; забезпечення охорони праці слухачів та працівників; матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; забезпечення належної якості професійного навчання слухачів; інша діяльність у галузі освіти, яка не заборонена законодавством України та не суперечить Положенню про Державну установу «Рівненська академія патрульної поліції».
Організація навчально-виробничого процесу підрозділом навчально- методичного забезпечення Академії передбачає планування, облік, порядок проведення поточного, тематичного, проміжного і вихідного контролю рівня знань, умінь та навичок слухачів, їх кваліфікаційної атестації.