Про Академію

Рівненська академія патрульної поліції 

 — Державна установа Національної поліції України, що діє для забезпечення організації первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу до поліції, підвищення кваліфікації, а також окремі форми службової підготовки патрульних поліцейських.

Академія — ліцензована установа з надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників за професією 5162. Поліцейський.

Державна установа «Рівненська академія патрульної поліції» здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції, затвердженого наказом МВС України від 16.02.2016 № 105, Положення про Державну установу «Рівненська академія патрульної поліції», затвердженого наказом Національної поліції України №497 від 24.05.2019 та інших нормативно-правових актів.

Зміст первинної професійної підготовки реалізують цикли: професійних дисциплін, загальноправових дисциплін, спеціальних дисциплін, вогневої підготовки, тактичної та фізичнох підготовки.

Супроводжують процес первинної професійної підготовки в Академії: відділення організації навчання, стройове відділення, відділення кадрового забезпечення, відділення логістики і матеріально-технічного забезпечення, канцелярія, відділення фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, відділ правового забезпечення та міжнародного співробітництва.

Для організації процесу первинної професійної підготовки Академія має у своїй структурі необхідні приміщення: навчальні аудиторії, зал для конференцій, спортивні зали, тири, комплекси систем моделювання ситуацій і прийняття рішень (мультимедійні тири), полігони тощо.